Generaties in organisaties

Aart Bontekoning heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van de verschillende generaties in organisaties. Dit onderzoek is in 2007 afgerond met een proefschrift ‘Generaties in Organisaties, de verborgen krachten van onze evolutie’.

Onderstaande info is afkomstig uit een artikel van zijn hand: “Generatiegolven als vernieuwingsimpulsen”.
Bontekoning heeft onderzoek gedaan naar de verschillende generaties waarbij de volgende indeling als uitgangspunt diende:
De Protestgeneratie (geboortecohorten 1940-1955): idealistisch en gedreven, zoeken draagvlak voor “het” idee, voorkeur voor (her)structureren.
De Generatie X (1955-1970): bescheiden en nuchter, willen verschillen constructief verbinden, procesgeori├źnteerde professionals.
De Pragmatische Generatie (1970-1985): gedreven netwerkers die snel concrete resultaten willen, zijn gericht op kennis benutten en toepassen en vlot leren in het werk.
De Screenagers (1985–2000) (ook Internetgeneratie genoemd): slim en grenzeloos actief, authentieke multi-taskers, willen zich overal snel thuis voelen.

Generaties vormen in een organisatiecultuur een subculturele laag. Iedere laag bestaat dan uit een generatie in een bepaalde levensfase.
Zo ontstaat het volgende beeld van bovenstaande generaties binnen een organisatie in 2007/2008:

Screenagers (1985–2000): Leerling-junior professional (15-30 jr.)
Pragmatische Generatie (1970-1985): Professional (30-45 jr.)
Generatie X (1955-1970): Leider (45-60 jr.)
Protestgeneratie (1940-1955): Senior (60-75 jr.)

Bontekoning heeft onderzoek gedaan naar de waardeverschillen tussen de generaties, naar gedragskenmerken van de generaties, en naar factoren die het samenwerken tussen de generaties bevorderen.

Deze factoren zijn:
  • persoonlijk, echt en respectvol rechtstreeks zijn;
  • processen sturen, structureren en naar gezamenlijke oplossingen werken;
  • nieuwsgierig zijn en doorvragen;
  • verschillen respecteren en verbinden;
  • urgente vraagstukken oplossen;
  • mogelijkheden zien; humor.
Meer weten? http://www.aartbontekoning.com/