De naam Courser Consult

Foto www.fatbirder.comWat betekent de naam “Courser Consult” eigenlijk?

Bij veel mensen roept het woord “Courser” een associatie op met het woord koers of cursus. Prima! Maar er is meer…
“Courser” is de Engelse naam voor “Renvogel”. Renvogel?

De renvogel (Cursorius cursor) is een elegante, zandkleurige steltloper die leeft in woestijnachtige gebieden. Zoals de naam al aangeeft, bewegen renvogels zich haast altijd rennend voort. Komen ze echter in een situatie terecht die ze niet goed kunnen overzien, dan blijven ze kaarsrecht stilstaan en kijken rustig naar alle kanten om zich heen.

Wij kennen allemaal het gevoel van alsmaar doorrennen, zowel in het werk als privé. Zo bezien is Nederland dicht bevolkt met renvogels… Maar staan we ook wel eens stil?
Soms wordt duidelijk dat het daarvoor de hoogste tijd is! Waar ben ik aangeland? Hoe is het zo gekomen? Hoe ga ik nu weer verder?

Werken met Courser Consult betekent:“Even stilstaan, om daarna weer vooruitgang te boeken”