Werkwijze

Het uitgangspunt van Courser Consult is altijd het bieden van maatwerk. Elk gesprek of traject begint met de vraag van de cliënt en de doelen die hij/zij wil bereiken.
Courser Consult maakt gebruik van oplossingsgerichte gespreksvoering.
Oplossingsgerichte gespreksvoering is ontstaan vanuit het sociaal-constructivisme en richt zich niet op een diepgaande analyse van “het probleem”. De cliënt wordt uitgenodigd om na te denken over hoe de toekomst er uit zou kunnen zien en welke stappen hij kan zetten om zijn doel te bereiken.
Het gaat altijd om het benutten van wat er al is, om stapsgewijze veranderingen en om “doen wat werkt”!

Begeleiding bij stress en burnout

Het begeleidingstraject start met een intakegesprek, waarin de vraag en het klachtenpatroon van de cliënt centraal staan, en geïnventariseerd wordt op welke gebieden begeleiding gewenst is.
Vervolgens gaat het erom, de klachten zo spoedig mogelijk beter hanteerbaar te maken.

De duur van het begeleidingstraject is afhankelijk van de ernst van de klachten. Het traject wordt geheel op maat vormgegeven en kent een stapsgewijze aanpak.
De volgende elementen kunnen in het traject aan bod komen:
Klachtenpatroon, vergroten draagkracht en energieopbouw, persoonlijke kwaliteiten en valkuilen, drijfveren in het werk en werksituatie, timemanagement, assertiviteit, communicatie en cognitieve training.

Indien gewenst wordt er contact onderhouden met werkgever, Arbo-dienst of huisarts en/of andere hulpverleners.