Mensgericht leiderschap en executive coaching

Voor leidinggevenden liggen er elke dag voldoende uitdagingen klaar. De juiste aansturing van medewerkers is een onderwerp dat hoog op de agenda staat. Veel bedrijven vragen hun managers over te stappen van een directieve naar een coachende stijl van leidinggeven. Daarbij is het behalen van de afgesproken resultaten in vaak complexe verandertrajecten een must.
De rol van leidinggevende is een cruciale bij het scheppen van voorwaarden voor plezierig werken. Voldoende terugkoppeling geven over het functioneren van medewerkers én het bieden van sociale steun hebben een positieve invloed op het werkklimaat en op het voorkomen van verzuim.

Courser Consult kan iets voor jou betekenen als je:
  • je mensgericht leiderschap verder wilt ontwikkelen
  • je eigen kwaliteiten en valkuilen in kaart wilt brengen en wilt werken aan je ontwikkelpunten
  • je medewerkers effectiever wilt aanspreken, ondersteunen of coachen
  • een stap wilt zetten naar meer sturen op resultaten en verantwoordelijkheden in plaats van sturen op de inhoud
maar ook als je
  • even iemand nodig hebt om een probleem mee te analyseren
  • of gewoon een uurtje wilt brainstormen over dat ene probleem van vandaag, waar je morgen iets mee moet
  • of behoefte hebt aan een sparringpartner van niveau.