Persoonlijke effectiviteit en communicatie

Prettige omgang met collega´s is voor veel mensen een voorwaarde voor plezierig werken. De steun van collega´s helpt je door moeilijke perioden heen. Het omgekeerde kan mensen ziek maken. Agressie, ruzies en ook kleine stekeligheden kunnen de werksfeer ondermijnen. Vaak is zo´n situatie het gevolg van (een opeenstapeling) van niet uitgesproken conflicten of karaktertegenstellingen.
Daarnaast is het reeël om onder ogen te zien dat aan medewerkers tegenwoordig hoge eisen gesteld worden. Het lijkt wel, of gewoon je werk goed doen niet meer voldoende is. Je moet “van alle markten thuis” zijn, flexibel, klantgericht, en goed met iedereen kunnen communiceren en omgaan.

Courser Consult biedt je ondersteuning en ruimte om je eigen situatie op een rijtje te zetten.

Courser Consult kan iets voor jou betekenen als je:
  • je eigen stijl van communiceren onder de loep wilt nemen
  • je gedrag beter wilt leren afstemmen op je gesprekspartner
  • nieuwe stijlen van beïnvloeding wilt ontwikkelen
  • je eigen kwaliteiten en valkuilen wilt onderzoeken
  • je invoelingsvermogen en vermogen tot samenwerken wilt verbeteren
  • op een constructievere manier wilt omgaan met conflicten
  • beter voor jezelf wilt leren opkomen zonder dat je de relatie met de ander onder druk zet
  • wilt leren omgaan met karaktertegenstellingen tussen collega´s
maar ook als je
  • meer structuur wilt aanbrengen in je werk
  • beter wilt leren plannen en organiseren.