Duurzame inzetbaarheid

Courser Consult werkt voor dit onderdeel samen met Approach. Beiden houden zich bezig met beleid dat gericht is op het actief werkend ouder worden.

De inzetbaarheid van seniorwerknemers

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat met name 50plussers in veel organisaties langzaam maar zeker op een zijspoor belanden, ondanks hoge inzet, kwaliteit, betrouwbaarheid en loyaliteit en doorgaans laag ziekteverzuim. Jammer van zoveel talent en menselijk kapitaal!
Steeds meer bedrijven zijn zich daarvan van bewust. Ze zoeken naar handvatten om de inzetbaarheid van oudere werknemers te verbeteren.
Organisaties willen hun werknemers, dus ook de ouderen, zo lang mogelijk vitaal, gemotiveerd en inzetbaar houden. Ze streven naar:

  • behoud en verbetering van functionele inzetbaarheid;
  • voorkomen kwaliteitsverlies;
  • goede balans tussen belasting en belastbaarheid;
  • behoud en verbetering van arbeidstevredenheid;
  • ontwikkelen en neerzetten van deskundig management voor de uitvoering van leeftijdbewust personeelsbeleid.
Wat bieden Courser Consult en Approach?

Kenmerkend voor ons werk is dat wij niet aanbodgericht te werk gaan, maar ondersteuning bieden bij het formuleren én creëren van eigen oplossingen.
Dat kan aan de hand van:
  • een verkennend gesprek;
  • een verkenning met behulp van een workshop. Deze workshop kan gegeven worden voor alle niveaus in uw organisatie;
  • een procesontwerp;
  • proces en/of productbegeleiding bij de realisatie van levensfase bewuster werken in de organisatie.
Voor meer informatie over dit aanbod van Courser Consult en Approach downloadt u onze flyer of gaat u naar onze gezamelijke site.