E-coaching


Wat is e-coaching?

E-coaching is een vorm van coaching waarbij het leren (ook) via internet plaatsvindt. De communicatie tussen coach en cliënt vindt op fysieke afstand en tijdonafhankelijk plaats.

Wat zijn specifieke kenmerken of voordelen van e-coaching?
  • De cliënt kan zelf bepalen wanneer hij/zij een bericht schrijft. Tijdens het werk of thuis, overdag of in het weekend. 
  • De cliënt werkt in zijn/ haar eigen omgeving. Dat geeft een vertrouwd gevoel. Omdat de coach niet direct aanwezig is, is het soms makkelijker om meer van jezelf te laten zien. Er is sprake van een zekere sociale anonimiteit en minder neiging tot sociaal wenselijk gedrag.
  • Het uitwisselen van informatie via e-mail of opdrachten in een digitaal werkboek gebeurt schriftelijk. Dat heeft tot gevolg dat alles terug te lezen is en bewaard kan worden.
  • Het opschrijven van gedachten en gevoelens helpt de cliënt om te reflecteren.
  • Het online-contact kan frequent plaatsvinden; er is geen lange tussenpauze meer tussen mondelinge gesprekken.
  • Door de frequente contact-momenten wordt het mogelijk om via kleine stappen succes te boeken.
Hoe werkt Courser Consult met e-coaching?

Courser Consult maakt gebruik van de digitale werkomgeving CoachCampus en van de eCoachPro methodiek (ABC-model).

Courser Consult is een voorstander van zogenaamde “hybride” trajecten, waarbij naast e-coaching ook gebruikt wordt gemaakt van bijvoorbeeld een persoonlijk intake-, tussen- en eindgesprek. E.e.a. in overleg met de opdrachtgever of cliënt.


Belangstelling?
Vraag vrijblijvend meer informatie: 06-52571313