Opgewekt het nieuwe jaar in

Hoe helpen moderne wetenschappelijke inzichten ons om “lekker in ons vel te zitten”?

NRC-Handelsblad beschrijft op 2 december jl. een onderzoek uit het Britse “Journal of Consulting and Clinical Psychology”. Hierbij werd aan patiënten met terugkerende zware depressies acht weken cognitieve therapie op basis van aandachtsmeditatie (Mindfulness) aangeboden. Drie kwart van de patiënten kon stoppen met het gebruik van medicijnen. De rest kon met een lagere dosis toe dan de controlegroep die alleen antidepressiva kreeg. Dit zijn natuurlijk opzienbarende resultaten.

Dr. David Servan-Schreiber biedt in zijn zeer lezenswaardige boek “Uw brein als medicijn” ook diverse alternatieve - wetenschappelijk onderbouwde – adviezen om zelf stress, angst en depressie te overwinnen. Voorbeelden hiervan zijn het werken met hartcoherentie, de invloed van omega-3 vetzuren, maar ook het belang van lichaamsbeweging. Hij beschrijft een onderzoek waaruit bleek dat voor depressieve patiënten tussen de 50 en 77 jaar het simpele feit dat ze 3 keer per week gedurende 30 minuten “snel wandelden” precies hetzelfde effect had als het nemen van een antidepressivum.

In de “Elsevier” van 8 november jl. tenslotte wordt een onderzoek van een Amerikaanse wetenschapper weergegeven, waaruit zou blijken hoe belangrijk het is “om de handen te laten wapperen”. Deze onderzoeker, Kelly Lambert, vermoedt dat de toename van technologische mogelijkheden om ons werk uit handen te nemen invloed heeft op de toename van depressiviteit. Bezigheden die tegelijkertijd denkwerk en motorische handelingen vereisen, roepen volgens Lambert positieve gevoelens van plezier en voldoening op. In het nieuwe jaar dus meer knutselen en borduren?