Objectief verzuim is lager onder medewerkers die een preventief coachingstraject gevolgd hebben!

Op 7 november jl. is mevr. Saskia Duijts aan de Universiteit van Maastricht gepromoveerd op een onderzoek naar het effect van preventief coachen ter voorkoming van ziekteverzuim.

Om medewerkers met een hoge kans op verzuim vanwege psychosociale klachten op te sporen werd een screeningsinstrument ontwikkeld. Dit instrument bleek goed te werken. Vervolgens is een studie uitgevoerd om het preventieve effect van individuele coaching op verzuim vast te stellen.
Medewerkers rapporteerden zelf of zij verzuimd hadden en zo ja, wat daarvan de reden was. Daarnaast werden de officiële verzuimgegevens bij de werkgevers verzameld.
Preventief coachen blijkt geen effect te hebben op zelfgerapporteerd verzuim vanwege psychosociale gezondheidsklachten.
Het objectieve verzuim blijkt, onder medewerkers die een coachingstraject volgen, 14%lager te zijn. Ook rapporteerden gecoachte medewerkers significant betere gezondheid en minder stress, depressieve klachten en burnout.

(bron: arbo.blog.nl)